Als ik door inspanning buiten adem ben, gaat het nu veel sneller over, omdat ik nu ruim in mijn buik heb leren ademen. Dat voelt een stuk relaxter.
(patiënt met COPD Gold IV)
Ik adem in en kom tot rust, ik adem uit en glimlach
thuisgekomen in het hier en nu, is dit moment een wonder.
(Thich Nhat Hanh)
ervaringen
In vier individuele sessies van 50 minuten onderzoeken we of je klachten met ontspanning te verhelpen zijn.

Er bestaat nl. geen vast recept voor ontspanning, dus ook geen methode die
voor iedereen werkt. Door verschillende instructies uit te proberen, is de kans
heel groot dat er een instructie bij zit, die positief werkt.

Zo zal de ene cliënt vooral baat hebben bij ademinstructies, de ander bij bewe-gingen, en bij een derde speelt de aandacht een belangrijke rol om te ontspan-
nen. Deze oefeningen zijn makkelijk uitvoerbaar en worden in lig, zit of stand gedaan. Verder kan de behandeling door zachte manuele technieken onder-steund worden.

De ervaringen die je opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis, spreken we samen door. Hierdoor kan inzicht ontstaan in de oorzaak van span-ning en de factoren die spanning beïnvloeden. De behandeling is dus echt maatwerk.

Van belang is dat je door dit proces instrumenten krijgt om zelf spanning in je dagelijks leven te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Na vier behandelingen is duidelijk of je klachten reageren op deze therapie en in hoeverre de klachten het gevolg waren van een te hoge spanning. Als dit het geval is, kan de behandeling nog met enkele sessies worden voortgezet om het positieve effect te verdiepen.

Als je wel goed hebt leren ontspannen en de klachten blijven toch, dan betekent dit dat spanning niet de oorzaak is. Het is dan zinvol om vervolgonderzoeken te laten doen.

Als het niet lukt om een ontspanningsreactie uit te lokken, dan heb je meestal wel zicht gekregen op wat het succes in de weg staat. En kun je overwegen hulp daarvoor te zoeken bv. op psychologisch of maatschappelijk vlak.

Hoe gaat het in zijn werk:
Praktijk voor fysiotherapie, adem- en ontspanningstherapie
en euritmietherapie
flow motion