Wat mij vooral is bijgebleven, is dat een minimale
(kleine) beweging, een maximaal effect kan hebben.
het hoeft allemaal niet krachtig en intensief.
Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang. (Bertold Brecht)
ervaringen
Tarieven en vergoedingen
• als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de kosten
vergoed. De behandelingen gaan niet af van uw eigen risico!
Ik heb contracten met alle grote zorgverzekeraars. Hoeveel behandelingen
u vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering.

• Als u niet aanvullend verzekerd bent
dan zijn de tarieven als volgt:
       
  Screening (als u zonder verwijzing komt):  € 15
  Intake en onderzoek:  € 45,-
  Behandeling half uur op de praktijk:    € 30,-
  Behandeling 45 minuten  € 45,-
  Behandeling aan huis:    € 40,-

Betalingsvoorwaarden
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal ik u hieraan herinneren. Als u na deze eenmalige herinnering niet reageert, voel ik me genoodzaakt incassobureau Medicas in te schakelen: de kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Kwaliteit
Als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie en opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie. Wij handelen volgens de daarin geldende gedragsregels.
Verder zorgen wij dat onze kennis en vaardigheden up to date zijn door regelmatig bij- en nascholing te volgen. De praktijk neemt ook deel aan een
(geanonimiseerd) patiënt tevredenheids onderzoek.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over de behandeling, dan hoop ik dat u dat allereerst
met ons bespreekt. We staan open voor vragen, opmerkingen en/of kritiek en we stellen ons hierin lerend op.
Van zelfsprekend zijn we ook aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging KNGF, die is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Als u hier klikt, vindt u de juiste informatie over hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld.

Welkom
op de website van
Praktijk voor fysiotherapie, adem- en ontspanningstherapie
en euritmietherapie
flow motion
TERUG